Fedtsugning eller fedtfrysning – hvad skal jeg vælge?

Alle mennesker har et naturligt fedtlag på kroppen, men mange døjer derudover med ekstra fedtdepoter, som fx dansehåndtag, topmave eller ekstra på lårene. Sådanne isolerede fedtdepoter kan behandles ved hjælp af fedtfrysning eller fedtsugning

I denne artikel kan du læse om forskellene mellem de to behandlinger. Der er ikke et rigtigt eller forkert valg, men en række forhold det er fornuftigt at forholde sig til.


Hvad er forskellen på fedtfrysning og fedtsugning?

Den væsentligste forskel er, at fedtfrysning er en “ikke-kirugisk” metode til at reducere dine generende fedtdepoter, mens fedtsugning anvender kirurgi.

Der er væsentlig forskel på, hvordan de to behandlinger foregår; herunder omfanget af indgrebet, behovet for bedøvelse og efterfølgende "nedetid".

Ved fedtfrysning undgår du at blive bedøvet og opereret, og du oplever ingen "downtime" eller bivirkninger.


Hvordan foregår fedtsugning?

Fedtsugning er en operation, der kan udføres i lokalbedøvelse eller i fuld narkose.

Plastikkirurgen indsprøjter saltvand iblandet adrenalin, som er karsammentrækkende, samt evt. bedøvelse under huden i det område, som ønskes fedtsuget. Derefter suges fedtet ud gennem flere små snit i huden ved hjælp af et rør tilkoblet en sugemekanisme.

Der suges fra forskellige huller i forskellige retninger for at fjerne fedtceller fra flere fedtlag i kroppen, og for at gøre resultatet af fedtsugningen så jævnt som muligt.

Fedtet opsamles sammen med den indsprøjtede væske i en beholder. Når tilstrækkelig med fedt er suget ud, syes åbningerne igen.

Det kan være fristende at bede plastikkirurgen om at suge så meget fedt som muligt ud af underhuden. Hvis der suges for meget ud, kan det dog blive meget vanskeligt at korrigere eventuelle ujævnheder senere.

Det vigtigste er ikke, hvad der suges ud, men hvordan det der efterlades ser ud.

Efter operationen får du en kompressionsbandage på, som du skal anvende i 2-6 uger og efter typisk 7-14 dage fjernes trådene.

Hvornår kan jeg se resultatet af min fedtsugning?

Det kan tage 1-3 måneder og nogle få gange et år, før du får det endelige resultat af fedtsugningen.

I løbet af denne tid kan du massere de behandlede områder for at udglatte eventuelle ujævnheder. Arrene er som regel små og svinder af sig selv over tid.


Hvordan foregår fedtfrysning?

Fedtfrysning er en naturlig behandling, der hverken involverer bedøvelse, operation eller nåle. Derimod udnyttes det ved fedtfrysning, at fedtceller er mere sårbare overfor kuldepåvirkning end øvrige væv.

Når fedtceller udsættes for temperaturchok, som ved fedtfrysning, vil typisk 1/3 af fedtcellerne gå til grunde og forsvinde ved hjælp af kroppens naturlige metabolisme.

Behandlingen foregår ved, at fedtvævet ”suges” ind i maskinens applikator (mundstykke), og herefter reguleres temperaturen i en kontrolleret proces, så vi sikrer den bedst mulige effekt.

For den største effekt er det vigtigt, at fedtvævet først varmes op, herefter nedkøles og til slut atter opvarmes; det udsætter fedtcellerne for det største temperaturchok, og dermed vil fedtdepotet reduceres maksimalt.  

Hvert område der behandles tager en time, og i den periode kan du slappe af, læse en bog eller høre musik. Hvad du har lyst til.

Læs her mere om fedtfrysning og teknologien Lipocontrast

Fedtfrysning 2019
Hvornår kan jeg se resultatet af fedtfrysning?

Fedtcellerne forsvinder ikke med det samme, men i løbet af en 3-4 ugers periode; og herefter kan du behandles igen, hvis du ønsker yderligere effekt.

Typisk forsvinder 1/3 af fedtcellerne, men det kan ikke garanteres præcist, hvor stor effekt den enkelte får. Helt få oplever ikke effekt af fedtfrysning; det er dog meget sjældent.

Se eksempler på før-efter billeder med fedtfrysning her


Efter behandlingen – bivirkninger og ”nedetid”

Der er ikke alene stor forskel på de to metoder i forhold til selve behandlingen, men også i forhold til perioden efter behandlingen.

Bivirkninger efter fedtsugning

Du vil normalt få hævelser og misfarvninger i tiden efter en fedtsugning. Hævelserne er værst de første 1-2 uger, men kan vare i op til 8 uger. Misfarvningerne svinder som regel efter et par uger.

Du vil typisk skulle regne med 1-2 ugers sygemelding, og i den periode kan smertestillende medicin kan reducere ubehaget.  

Man bør undgå tung aktivitet som vægtløftning, løb eller aerobic den første måned, men du bør heller ikke sidde stille hele dagen.

Bivirkninger ved fedtfrysning

Fedtfrysning er ikke forbundet med smerte, da behandlingen foregår helt naturligt uden brug af kirurgi eller nåle.

Enkelte føler dog en smule ubehag, når fedtvævet suges ind i maskinen, men herefter er der tale om en meget afslappende behandling.  

Efter fedtfrysning er huden rød, kan være følelsesløs i et par timer, og i nogle tilfælde er der blå mærker; de vil typisk forsvinde i løbet af et par dage.

Der er ingen begrænsninger på dine gøremål. Du kan tage direkte tilbage på job, dyrke sport, handle eller…  


Hvilke områder kan behandles med fedtfrysning og fedtsugning?

Der er ikke forskel på, hvilke steder de to behandlinger kan bruges på kroppen. Så længe der er tale om ophobet fedt, så kan både fedtsugning og fedtfrysning anvendes.

I det tilfælde der er tale om et mindre fedtdepot, vil fedtfrysning typisk være det mest oplagte; da behandlingens omfang og bivirkninger er langt mindre. Vil du gerne have fjernet rigtig meget fedt, så kan fedtsugning være det rigtige- alternativt flere behandlinger med fedtfrysning.

Nogle af de typiske områder, der kan behandles med fedtsugning og fedtfrysning er følgende:

Fedtsugning mave / fedtfrysning mave

Det mest hyppige sted at blive behandlet med i hvert fald fedtfrysning er maven.

For langt de fleste mennesker samler fedt sig naturligt her, og det er et af de sværeste områder at komme af med det overskydende fedt via motion.

Ved både fedtsugning og fedtfrysning kan både øvre og nedre mave behandles.

Fedtsugning lår / fedtfrysning lår

Især mange kvinder har tendens til at ophobe fedt på lårene; og uanset hvor mange lår-øvelser du laver i fitness centret, så forsvinder dette fedt ikke.

Fedtsugning har i mange år været populært til at komme de såkaldte ridebukselår til livs; men i takt med at fedtfrysning er blevet stadig mere populært, får flere og flere også behandlet lårene med fedtfrysning.

Både yderlår og inderlår kan behandles med rigtig godt resultat, men vævet i lårerne er typisk "lidt længere om at tage imod" fedtfrysning, og derfor skal man typisk have 2-3 behandlinger.

Hos Bodyshape-Esbjerg tilbyder 3. behandling af lår gratis for at sikre det bedste resultat.

Fedtsugning hage / fedtfrysning dobbelthage

Mange mennesker døjer med en såkaldt dobbelthage, der kan behandles både med fedtfrysning og fedtsugning.

Ved fedtfrysning anvendes et særligt mundstykke, da området er væsentligt mindre, og prisen er også lidt lavere.

Når der laves en fedtsugning, anvendes der ligeledes nogle ekstra små kanyler som kan suge fedtet ud.

Er du interesseret i at komme af med dobbelthagen; så læs også artiklen "Buy buy til dobbelthagen" fra Female

Fedtsugning dansehåndtag / fedtfrysning dansehåndtag

Fedt omkring hofterne er en hyppig udfordring for både mænd og kvinder; og også her kan det være endog meget svært selv at komme af med fedtet gennem motion og fornuftig kost.

Derfor er de såkaldte dansehåndtag et meget populært behandlingsområde

Fedtreduktion knæ, mormorarme og bh-deller

Udover ovennævnte områder behandles også fx knæ, mormorarme og bh-deller og principielt kan alle områder behandles, så længe der blot er tale om fedt, og ikke fx løst væv.

Det hjælper vi meget gerne med at vurdere ved en gratis forsamtale; eller hvis du har mulighed for at sende et billede.


Hvad koster fedtsugning hhv. fedtfrysning?

Både fedtsugning og fedtfrysning giver varige resultater, og mange vælger derfor at betragte prisen som en investering.

Prisen afhænger for begge behandlinger af, hvilket område og hvor stort et område, der skal behandles, men grundlæggende vil fedtsugning altid være væsentligt dyrere end fedtfrysning.

Fedtsugning priser

En fedtsugning er som nævnt et større indgreb end en fedtfrysning, og det resulterer også i, at priserne typisk er højere. Prisen for en fedtsugning ligger oftest imellem 10-20.000 kroner, og derudover kan der komme yderligere omkostninger til, hvis man ønsker fuld bedøvelse.

Endeligt skal man ved fedtsugning huske den omkostninger det er at være sygemeldt i perioden efter behandlingen.

Fedtsugning mave pris

Som tidligere nævnt er maven et populært behandlingsområde for både fedtsugning og fedtfrysning. Prisen for fedtsugning af maven afhænger af, om du primært har fokus på nedre ELLER øvre mave; her vil en behandling typisk koste 18-20.000, mens begge områder ligger mellem 24.000 og 28.000 kr.

Fedtfrysning priser

Prisen for fedtfrysning udregnes efter, hvor mange områder (påsætninger med maskinen) du skal have, og om der er tale om små områder (som hage eller knæ) eller store områder (som mave eller lår). Ønsker du at få flere områder behandlet, så vil der være rabat.

Fedtfrysning reducerer typisk fedtvævet med 1/3, og ønsker du yderligere effekt, så kan du komme til en behandling igen efter 4 uger.

Vælger du at blive behandlet flere gange, skal du være opmærksom på prisen for de efterfølgende behandlinger.

Se priser på fedtfrysning her


Hvilken behandling skal du så vælge?

Vi håber at ovenstående har forklaret de primære ligheder og forskelle mellem fedtsugning og fedtfrysning. Begge behandlinger kan hjælpe dig af med irriterende fedtdepoter – også dem der ikke forsvinder selvom du dyrker motion og spiser sundt.

Fedtfrysning har dog den fordel, at der ikke anvendes kirurgi, og du derfor hverken skal sygemeldes eller holde dig fra dagligdagens aktiviteter efterfølgende.  

Du kan booke gratis forsamtale til fedtfrysning i vores online booking eller på 26 333 222, og finde vores priser her.

Kilde/ inspiration: Sundhed.dk samt hjemmesider for udbydere af fedtsugning